תנאי שימוש

תנאי השימוש ב-NopStore - חנות מקוונת על פלטפורמת "nopCommerce"

החנות המקוונת על פלטפורמת nopCommerce היא שירות הניתן על ידי www.nopstore.co.il, שכולל את מערכת הניהול של החנות המקוונת ואת האירוח בחבילה אחת בדמי שכירות חודשיים. מדיניות זו מפרטת את הזכויות ואת החובות של NopStore כלפי המשתמשים שלה.

מבוא

החנות המקוונת המבוססת על פלטפורמת nopCommerceה המכונה להלן "NopStore" מחברת "CTA Media" מצד אחד, ולקוח השירותים של "NopStore" המכונה להלן "המשתמש", מתחייבים לעמוד בכללים והוראות של תנאי השימוש האלה. החנות המקוונת מסופקת על ידי NopStore בשכירות, המכונה להלן "החנות המקוונת".

שימוש בשירות "החנות המקוונת" כשירות מ-NopStore כפוף להוראות המפורטות בתנאי השימוש האלה ובהסכם בין הצדדים. קראו בעיון את התנאים האלה. פירוש שכירות השירות "החנות המקוונת" או שימוש בכל שירות של NopStore הוא כי נתתם הסכמה להוראות הכלולות בתנאי השימוש האלה.

NopStore יכולה בכל עת לשנות את התנאים האלה או כל חלק מהם. הכללים חלים הן על המשתמש הרשום בשירות "החנות המקוונת", והן על הלקוחות החדשים אשר הולכים להצטרף לשירותים שלNopStore.

מתן שירות על ידי NopStore

NopStore עוסקת במתן השירותים הבאים:

1. תמיכה באתרי מסחר אלקטרוני.

2. השכרה של החנות המקוונת עם תשלום של דמי שכירות חודשיים. המשתמש יכול להשתמש בתבנית עיצוב בסיסית, אשר ניתן לבחור אותה בעת ההצטרפות לשירות "החנות המקוונת". כברירת מחדל, בממשק של החנות המקוונת מוגדרת תבנית בסיסית. NopStore שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בכל עת.

3. תמיכה של המשתמש בחנות המקוונת היא באמצעות דוא"ל, טלפון או צ'אט אונליין בימי עבודה 09:00 – 16:00.

4. מתן שירותים נוספים לחנויות מקוונות: עיצוב, שירותי הוספה ושינוי תוכן, פיתוח צד הלקוח וצד השרת, המלצות בתחום מסחר אלקטרוני ועוד.

5. שירותים נוספים למשתמשי החנות המקוונת, הכוללים אבל לא מוגבלים ל: שינוי הממשק הגרפי לטעמו של הלקוח, שירותי תכנות של התבנית שנבחרה כברירת מחדל. יש לציין את השירותים האלה בהסכם נפרד שיקבע את עלות השירותים הניתנים. ההסכם הנפרד עבור שירותים נוספים עדיין כפוף להסכם הנוכחי.

ל-NopStore יש זכות, על פי שיקול דעתה, להוסיף או להסיר אחד השירותים המסופקים המפורטים בהסכם הזה.

המשתמש מקבל אחד או יותר מן השירותים המוצעים על ידי NopStore בהתאם להסכם בין הצדדים.

תשלום עבור שירותי NopStore ייעשה באמצעות כרטיס אשראי / PayPal / העברה בנקאית / המחאה, המצוינים בעת הרישום במערכת NopStore. לאחר הרישום במערכת הלקוח של NopStore יקבל את כל המידע הדרוש לדוא''ל שלו.

תשלום עבור השירותים נעשה באתר של NopStore. החיבור לשער התשלום והעברת המידע הנם מאובטחים באמצעות פרוטוקול הצפנת המידע SSL.

תשלום עבור השירות "החנות המקוונת" מתבצע מדי חודש, אלא אם כן הוסכם אחרת.

ההסכם הנוכחי הוא חלק בלתי נפרד מהכללים.

במשך תקופת השכירות, המשתמש זכאי לתמיכה טכנית של מערכת ניהול, כולל שירות אירוח בשרתים של NopStore.

המשתמש מקבל תמיכה רק עבור החנות המקוונת השכורה, אין תמיכה עבור בעיות שאינן קשורות ישירות לשירות "החנות המקוונת".

באתרי אינטרנט שפותחו באמצעות שירות "החנות המקוונת", בתחתית הדף תהיה חתימה "חנות נופקומרס – nopStore" עם לוגו וקישור אל www.nopstore.co.il. הסרה או שינוי של החתימה מהווים עילה לסיום החוזה.

אם הלקוח צריך משאבי שרת גדולים, כגון זיכרון וירטואלי, תפוקת המעבד יותר טובה עבור מספר גדול יותר של מוצרים או עבור הרחבות (פלאגינים) ממפתחי צד שלישי שמשפיעים ישירות על תפקוד של החנות המקוונת, המשתמש מתחייב לרכוש משאבים נוספים בתשלום חודשי נוסף. במקרה של סירוב של המשתמש לשלם עבור המשאבים המוקצים, NopStore שומרת לעצמה את הזכות לסיים את הסכם השירות.

הוספת מקום האחסון או תנועה עבור האתר שלכם

אם הלקוח רוצה להרחיב את המקום המוקצה לו בדיסק או להגדיל את התנועה בהתאם לצרכיו, את המחיר על המקום הנוסף בדיסק ועל הגדלת התנועה באתר קובעת NopStore.

NopStore שומרת לעצמה את הזכות להעביר את אתר האינטרנט של המשתמש אשר משתמש בשירות "החנות המקוונת" לסביבת אירוח אחרת (שרת או VPS) אם השימוש במשאבי האירוח על ידי אתר של המשתמש מפריע לתפקוד החנויות של משתמשים אחרים, הנמצאות בשרת משותף. במקרה זה, ללקוח לא יהיו כל טענות הנובעות מהעברת האתר שלו לשרת אחר. יחד עם זאת, NopStore תעשה כל דבר אפשרי כדי להעביר את אתר המשתמש לשרת אחר כמה שיותר מהר במהלך שעות העבודה.

רישום הדומיין

NopStore מאפשרת להפנות את הדומיין לחשבון אירוח של המשתמש ומאפשרת לקשר בין אתר המשתמש לצד שלישי שעושה את רישום הדומיין בפועל. NopStore אינה נושאת אחראיות כלפי המשתמש או כלפי אדם אחר מטעמו בכל נושא הקשור לדומיין, לרכישתו, לעלותו ולתחזוקה שלו.

הגבלת השימוש

למשתמשים בשירות ולמבקרים ב- NopStore בשביל ניהול האתר באינטרנט אסור להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, למכור או להשתמש באופן מסחרי בחומרים כלשהם.

כאחד מן התנאים של השימוש בשירותי NopStore המשתמש או מבקרים ב-NopStore מתחייבים לא להשתמש בחנות המקוונת או באתר האינטרנט של NopStore, בתוכנות, מוצרים ו/או שירותים שמקורם באתר לכל מטרה בלתי חוקית או לכל מטרה האסורה על פי התנאים האלה.

הזכות להשתמש בשירות "החנות המקוונת" כפופה לחוקים של מדינת ישראל. חל איסור מוחלט על שימוש בשירות "החנות המקוונת" או באתר האינטרנט של NopStore הכרוך בהפרת זכויות היוצרים, כהגדרתה בחוק. המשתמש מתחייב לא להפר את זכויות הקניין הרוחני של אנשים אחרים ושל משתמשי אינטרנט אחרים.

אסור להשתמש בשירות כדי לחפש חומר מיני ופורנוגרפיה, או חומר שיש בו התעללות בילדים או לעשות כל פעולה אחרת שלכאורה מפרה את החוק.

בכל מקרה, אם יש כוונה להשתמש בחנות המקוונת לפרסום של חומר מיני או פורנוגרפי שעונה על דרישות החוק יש לקבל מראש הסכמה של NopStore.

אסור להשתמש בשירות "החנות המקוונת" לאחסון מידע השייך להקרים. חל איסור על הפצת תוכנות לא חוקיות, וירוסים שגורמים נזק לציבור. ל- NopStore יש זכות להפסיק את פעילות האתר או לבטל לחלוטין את החוזה עם המשתמש אם הוא לא עומד בדרישות הנ''ל.

אסור להשתמש בשירות "החנות המקוונת" להפצת דואר אלקטרוני, עם שימוש בכתובת הדואר האלקטרוני של הדומיין הקשור לחנות המקוונת, כולל שליחת הודעות ממשאב חיצוני.

אסור להשתמש בשירות "החנות המקוונת" או באתר האינטרנט של NopStore לכל פעילות פלילית, בלתי חוקית או פעילות שפוגעת ב-NopStore ובשירותים שהיא מספקת.

המשתמש מאשר את הסכמתו לשתף פעולה עם NopStore בכל הנוגע להסכם, למטרותיו ולכללי התחזוקה.

אחריות הצדדים

המשתמש מצהיר ומאשר בזאת כי הוא מכיר את השירותים של NopStore ומסכים כי NopStore תוכל לענות על הצרכים שלו בשימוש השירות. NopStore אינה אחראית על עמידה בצרכים של המשתמש או על מטרותיו. המשתמש מאשר כי NopStore אינה אחראית על כל התערבות עצמאית בשירותים מצדו של המשתמש (ישירה או עקיפה). NopStore אינה נושאת בכל אחריות על סחורה או על שירותים שמוכר המשתמש באתר האינטרנט שלו. רק המשתמש נושא באחריות מלאה על המוצרים, השירותים והעסקאות מכל סוג שהוא מוכר באתר האינטרנט שלו.

NopStore אינה אחראית על כל נזק ישיר, עקיף, מתוך קנס, מקרי או נזק אחר מכל סוג בעת השימוש בשירותים על ידי המשתמש. וכן אינה אחראית על ההפסדים בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים הנובע משימוש בממשק לניהול האתר עבור השירות "החנות המקוונת" או שירותים אחרים המסופקים על ידי NopStore.

המשתמש נושא באחריות מלאה על מנהליו, עובדיו, לקוחותיו או כל אדם אחר וגוף אחר ("הצדדים השלישיים") ביחס לאתר של NopStore או לשירותים אחרים שנרכשו על ידי המשתמש מ-NopStore . NopStore לא תהיה אחראית על פעילות כלשהי של הצדדים השלישיים האלה. ל-NopStore יש זכות להגיש תביעה בגין שימוש באתר של המשתמש, המשתמש במקרה זה יצטרך לפצות על הנזק המלא שנגרם ל-NopStore, כולל הוצאות משפטיות.

באמצעות ממשק הניהול של NopStore המשתמש יוכל לבחור את הסיסמה ושם המשתמש. המשתמש נושא באחריות מלאה על שמירה על סודיות הסיסמה והחשבון שלו. בנוסף, המשתמש נושא באחריות מלאה על כל הפעולות במסגרת החשבון שלו. NopStore לא תהיה אחראית על הפסדים של המשתמש, שעלולים לנבוע מכך שמישהו אחר השתמש בסיסמה שלו.

NopStore רשאית בכל עת לסגור את אתר המשתמש לאחר שליחת אזהרה לדוא"ל הרשום בשירות "החנות המקוונת" אם המשתמש אינו עומד בתנאי ההסכם הזה.

במקרה של הפרת ההסכם הזה, מהמשתמש יכולים לדרוש פיצוי NopStore, עובדיה, בעלי המניות שלה או נציגיה בגין כל נזק, אובדן רווחים, תשלומים או הוצאות שנגרמו להם, לרבות הוצאות משפטיות.

השימוש בשירותים יהיה "AS IS" בהתאם לתנאי ההסכם בין NopStore לבין המשתמש.

המשתמש מאשר שלא יהיו לו תביעות או טענות כלפי NopStore או מי מטעמה בדבר התכונות של השירותים, פונקציונליות שלהם, מגבלות או התאמה לצרכים ולדרישות שלו.

NopStore עושה את כל המאמץ כדי לעמוד בצרכי המשתמשים, לספק תוכנות מאובטחות ואחסון נתונים בשרתי אירוח לאתרים של המשתמשים, אך אינה מבטיחה כי השירות לא יופרע בכל עת, בשל כישלון של קווי התקשורת בין השרתים של ספק האירוח כתוצאה מכישלון התוכנות בשרתים, גישה לא מורשית ותקלות אחרות.

במקרה של תקלה בעת השימוש בשירות "החנות המקוונת", NopStore תנסה לשחזר את סביבת האירוח של אתרי המשתמשים בהקדם האפשרי במהלך שעות העבודה.

תקלות בעבודה של אתרים המשתמשים המפורטות לעיל ולא מוגבלות בזה אינן מטילות אחריות עלNopStore כלפני המשתמשים ו/או כלפי צדדים שלישיים. המשתמש ו/או הצד השלישי מוותרים מראש על כל תביעה ו/או דרישות בדבר קבלת פיצוי מ-NopStore על תקלות בעבודת האתר.

כדי להפחית סיכון של אובדן הנתונים של המשתמש, NopStore מתחייבת לעשות גיבוי שבועי של בסיס הנתונים הנמצא על השרתים של NopStore .NopStore אינה אחראית על הגיבוי הנכון או על אפשרות לשחזר את המידע.

אם יש צורך להשתמש בעותקי גיבוי של נתוני המשתמש, NopStore יכולה להשתמש בגרסה האחרונה של הגיבוי השבועי, כמו שהיא נעשתה באותו מועד בסביבת האירוח, ככלי לשחזור המידע באתר המשתמש. NopStore אינה אחראית על הגיבוי הנאות ועל אובדן נתוני המשתמש. NopStore גם לא תהיה אחראית על התקנה ושימוש בגיבויי הנתונים שנעשו על ידי המשתמש באופן עצמאי.

NopStore יכולה לספק שירותים בהתאם להסכם זה בעזרת קבלני המשנה. המשתמש לא רשאי להעביר הסכם זה וזכויותיו בהתאם להוראות ההסכם לצדדים שלישיים.

תוכנת nopCommerce היא תוכנה עם קוד פתוח. למרות השימוש במערכת הזו בשירות "החנות המקוונת", NopStore אינה אחראית על שלמות ותפקוד של nopCommerce בחנויות המשתמש, וגם בשירותים אחרים המפורטים לעיל. בשימוש מערכת nopCommerce בתחתית האתר חייב להופיע חתימה "Powered by nopCommerce". ניתן לקנות רישיון אצל NopStore ולהסיר חתימה "Powered by nopCommerce"

זכויות היוצרים

המשתמש מודע לכך שכל התוכן, כולל טקסטים, תוכנות, קוד מקור, מוסיקה, צלילים, תמונות, וידאו, גרפיקה וכל חומר אחר הכלול בממשק לניהול האתר וממשק המבקר בעת השימוש בשירות "החנות המקוונת" שייך ל-NopStore, וכמו כן פטנטים, זכויות היצרים וקניין רוחני אחר.

על פי החוק, המשתמש רשאי להשתמש במידע הזה רק כפי שמותר לו במפורש על ידי NopStore. למשתמש אין זכות להעתיק, לשכפל, להפיץ או ליצור כל מוצר עם שימוש במידע שהוא קיבל מ-NopStore.

שימוש במידע מאתר של NopStore או משירות "החנות המקוונת" מותר רק באישור של NopStore בכתב ומראש, למעט המותר בתנאי ההסכם. אסור שימוש על ידי צד שלישי מכל סיבה שהיא בקוד מקור של השירות "החנות המקוונת" או בחלק ממנו.

סודיות

NopStoreמאחסנת מידע כך שהוא מוגן בטכנולוגיות מתקדמות. NopStore עושה ותעשה הכל ביכולתה כדי לשמור על המידע על הלקוחות ופרטים על העסקאות שהם מבצעים. עם זאת NopStore לא יכולה להבטיח חסינות מוחלטת של החנות המקוונת מפני פריצה לשרתים שבהם מאוחסנים בסיס הנתונים וקבצים אחרים. יש סיכון שמישהו יכול לפרוץ לחנות המקוונת במטרה להשתמש לרעה במידע של NopStore. אם יקרה מאורע כזה, המשתמש מאשר כי לא יציג תביעות ודרישות כלשהן כלפי NopStore.

נתונים אישיים שהמשתמש מספק בעת כריתת ההסכם יישמרו בבסיסי הנתונים של NopStore .NopStore מקצה משאבים ונוקטת באמצעים ההכרחיים כדי למנוע פריצות לאתר ופגיעה אפשרית בפרטיות של המשתמשים, אבל זה בלתי אפשרי למנוע לחלוטין כשלים אפשריים. לפיכך, המשתמש מאשר בזה כי לא יהיו לו כל טענות ודרישות כלפי NopStore או כל אדם הפועל מטעמה.

NopStore לא תעביר מידע על המשתמשים לצדדים שלישיים, למעט המקרים הבאים:

1. אם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע ב-NopStore או בצדדים שלישיים, לרבות לקוחות של NopStore או משווקים שלה.

2. אם המשתמש ביצע או תמך בכל דרך בביצוע מעשה בלתי חוקי דרך האתר שלו.

3. אם NopStore מחויבת לספק נתוני המשתמש הוירטואליים על פי חוק.

4. אם NopStore קיבלה תביעה, שלפיה היא מחויבת לספק מידע על המשתמש או כל מידע אחר, אשר מצוינים בהזמנה.

התחייבויות בעת שיתוף פעולה עם הצד השלישי

מעת לעת, שיתוף פעולה עסקי עם צדדים אחרים יהיה מועיל ללקוח, אשר יקל על תהליך ההצטרפות של המשתמש לעולם הווירטואלי. NopStore אינה אחראית על כל נזק או הפסד שעלולים להיגרם עקב שיתוף פעולה עם הצדדים האלה. NopStore מספקת שירותי ייעוץ בתחום המסחר האלקטרוני. הייעוץ הזה אינו יכול להיחשב להמלצות.

סיום ההסכם

המשתמש רשאי לסיים את השירות "החנות המקוונת" או שירותים אחרים על בסיס המנוי אם יודיע על כך 60 יום מראש ולאחר תום תקופת ההתחייבויות (12 חודשים), אלא אם הוסכם בכתב אחרת. המשתמש ישלח הודעה למחלקת התמיכה הטכנית לדוא''ל [email protected].

בעת הסיום של השירות החנות המקוונת, המשתמש יכול לייצא נתונים מלוח הבקרה הניהולי של האתר. לוח הבקרה של NopStore או של החנות המקוונת לא ייתן גישה לקבצים של האתר או לבסיס הנתונים. אם הלקוח קנה תבנית עיצוב ייחודית או עשה שינויים בתבנית ברירת המחדל, הוא אחראי על שמירת עותק של תבנית האתר.

המשתמש אינו רשאי לקבל פלאגין מכל סוג שהוא הקיים בחנות המקוונת או במוצרים אחרים שפותחו על ידי NopStore, כולל פלאיגינים שונים, ממשקים, מודולי בקרה או כל מודולים אחרים שפותחו על ידי NopStore. NopStore מעריכה פיתוח של פלאגינים או ממשקים במחיר חלקי עבור המשתמש ואינה משקפת את העלות המלאה של פיתוח המוצר. NopStore לא נותנת גישה לשרת FTP או בסיסי נתונים. NopStore הנה רשאית לסרב במתן שירות כלשהו למשתמש.

הפעילות התוכניתית היא תהליך יצירתי. NopStore שומרת לעצמה את זכות היוצרת של כל העבודות שנעשו, זכות הבעלות בקניין רוחני עבור הפיתוח של קוד התוכנית, חומרים גרפיים (רכיבי ממשק), תוכן, לוגיקה עסקית, פונקציונליות, פרסום עבודות במשאב המידע של NopStore, אנחנו גם יכולים לכלול עבודות בפורטפוליו שלנו. כל העתקה ושימוש בחומר לא למטרות המיועדות ייחשבו לפיראטיות.

אם המשתמש יסיים את שיתוף הפעולה עם NopStore שנעשה באמצעות קבלת שירות החנות המקוונת או שירותים אחרים המבוססים על המנוי, לא יהיו לו טענות כלשהן כלפי NopStore בנוגע למצב של האתר שלו לאחר העברתו לשרת אחר או לספק שירותים אחר.

אם אתר המשתמש לא עובד בגלל הפלאגינים (תוספות) בחנות המקוונת, למשתמש לא יהיו כל תביעות או דרישות ביחס לשירותים של NopStore. פלאגינים ותבניות מהווים חלק מהשירות "החנות המקוונת" ואינם ניתנים להעברה למשתמש או לצד שלישי.

דמי המנוי בשירות "החנות המקוונת" מתייחסים לחודש הבא ולא לחודש הקודם. תשלום מראש אינו ניתן להחזרה במקרה של ביטול השירות על ידי המשתמש. תשלום עבור הדומיין לא ניתן להחזרה גם כן, כי הוא מהווה תשלום לרשם הדומיין.

חידוש המנוי בסוף התקופה ייעשה באופן אוטומטי, עד שהמשתמש יבקש אחרת בכתב. אם המשתמש אינו מעוניין בהמשך קבלת השירות, יהיה עליו להודיע 60 יום מראש לפני מועד החידוש הבא.

למשתמש, אשר לא יבצע תשלום מראש, השירות יוקפא. אם התשלום עבור השירות לא יגיע לאחר 14 ימי עבודה, השירות יסתיים סופית. כל הנתונים מאתר המשתמש יועברו לארכיון ולאחר מכן יימחקו משרתי NopStore. בעת הפעלת השירות ושיחזור האתר, המשתמש מתחייב לשלם דמי הקמה פעם אחת בסך של דמי השכירות עבור חודשיים. בכל מקרה, על המשתמש לבצע את התשלום עבור השירות לא יאוחר מתאריך החידוש.

NopStore אינה שולחת הודעה לפני ובתום תקופת חידוש השירות. המשתמש מחליט בעצמו האם להמשיך או לסיים את השירות.

שימוש באמצעים של קהילת nopCommerce

NopStore שומרת לעצמה את הזכות לאסור על המשתמש להתקין פלאגינים צד השלישי מקהילת nopCommerce.

הגבלה זו נובעת מהסיבות הבאות:

  1. אין אפשרות לאמת פלאגין (יש הרבה מוצרים שלא פתחו מקצועי)
  2. סיכון אי התאמה בין גרסאות מערכת
  3. יצירת באגים בממשק הגרפי
  4. סיכון פגיעה באבטחה וסיכון ירידה בביצועי השרת האחסון

גישה למקום התקנת הפלאגינים מקהילת nopCommerce בממשק הניהולי תישאר סגורה למשתמש כברירת מחדל. המשתמש יוכל ליצור קשר עם NopStore ולקבל ייעוץ חינם על הפלאגינים שהוא רוצה להתקין. אם NopStore תיתן אישור להתקין את הפלאגינים, הם חייבים להיות מותקנים על פי המחירון של NopStore כשירות נוסף מ–NopStore.

שינויים בתבנית האתר

בתשלום חודשי המשתמש מקבל את הזכות להשתמש בתבנית העיצוב שהוא בחר בהצטרפות.

אם המשתמש מעוניין בשינויים בתכנות (בתנאי שהוא משתמש בשירות "החנות המקוונת"), השירות יוערך בנפרד בהתאם למחירים שעלולים להשתנות. שינויים במחירים יפורסמו באתר של NopStore.

למען הסר ספק: שינויים כלשהם הדורשים התערבות בקוד הפרויקט או בקוד הפיתוח, כולל עריכת התמונות וביצוע עיצוב, יוערכו בנפרד במדיניות זו ו/או בשירות החנות הווירטואלית של קיווי.

הבהרות

החוק החל על השימוש בשירותי NopStore ועל הכללים האלה הוא חוק מדינת ישראל בלבד.

NopStore רשאית לפעול בכל הדרכים ולנקוט בכל הסעדים המשפטיים במקרה והמשתמש יפר כל תנאי, הסכם או כל מסמך אחר המחייב את הצדדים.

במידה והמשתמש יפר כל פרק מפרקי המסמך הזה זו תהיה העילה לסגוד מיידית ובאופן קבוע את חשבון המשתמש ללא הודעה מוקדמת.

אם יהיו לכם שאלות לפני ואחרי הרכישה/השכירות תוכלו לפנות למרכז התמיכה בכתובת www.nopstore.co.il בימים א'-ה' בין השעות 09:00 – 16:00 ובטלפון 03-3741893 או באמצעות יצירת קשר באתר.

לקוחות מרוצים לא טועים

"אנחנו אתר פניקה רהיטים מבוססי נופקומרס nopCommerce. השירות שאנחנו מקבלים, יחד עם העיצוב, המהירות, השינויים שאנחנו מבקשים ונעשים במהירות וביעילות יוצאת דופן בשוק הישראלי, גורמים לנו להמליץ בכל פה על נופקומרס ועל שירותי האתר הזה. אין לו תחרות!"

בנימין

מחסני רהיטים בפאניקה בע"מ, www.panika.co.il


"פניתי בבעיה אקוטית. השרות שקבלתי לאתר שלי נופקומרס היה מקצועי ומצוין. הוסבר לי לאורך הדרך מה האפשרויות והיתרונות בכל פתרון. אלכס זמין ועונה במהירות באדיבות ובסבלנות. ממליצה מאוד."

עדי

א.ר. ייבוא שוקולדים בע"מ, www.genaveh.co.il


"תודה לצוות של Cta Media על הקמת אתר מקצועי ב-nopCommerce משלב האפיון ועד לעלייה לאויר ידעתי שאני בידיים הכי טובות ומקצועיות."

אבי

קימונאוט דיגיטלי בע"מ, www.bigfashionoutlet.com